pad

Male Buddhist Deities Gallery

B/W Shakyamuni Buddha
Shastradhara Hevajra
Chandamaharoshana
Maitreya Buddha
Manjushri With Consorts And Deities
B/W Manjushri, Lion of Speech
Amitabha-Amitayus
B/W Amitayus
B/W Kubera
Samvara & Vajravarahi
Life of Shakyamuni Buddha
Death of King Dharmaketu
pad